Programació de mínims 2015-16, lectures i sistema d'avaluació (1r i 2n ESO)

1R ESO  (DAVALL ES TROBA LA PROGRAMACIÓ RESUMIDA DE 2N)
---- 2N ESO----