dijous, 7 de gener de 2021

Activitats de la unitat 8 per al 7 i el 8 de gener (Grup 2n C)

 Recordem els exercicis de la unitat 8 a contestar en la llibreta. Intenta contestar-los els dies 7 i 8 de gener a classe.

-Regles de l'accentuació (pàg. 64 i 65). Exercicis 11, 12, 15, 16, 17 (pàg. 65, 66 i 67)

-Regles de la dièresi (pàg. 69). Exercicis 19, 22, 23, 24 (copiar les paraules amb les definicions) i 25 (pàg. 69, 70 i 71)

-Busca en internet les 15 paraules que tenen accent diacrític i copia a la llibreta cada parella, el mot amb accent i el mot sense accent, anotant al costat el significat. Pots basar-te en el quadre de diacritics que està penjat a l'aula. Exemple: us (pronom feble de 2a persona del plural) / ús (utilització, del verb usar)

Cap comentari: