diumenge, 4 d’octubre de 2015

Monòlegs dramàtics breus


En la primera unitat del curs que estem abordant, el Teatre, estem fent diverses pràctiques de lectura en veu alta i transformacions textuals: fragments de novel·la a teatre, de teatre a novel·la, recreacions escèniques de situacions en conflicte, i també la creació d'un monòleg dramàtic breu (6 a 10 línies) a imitació d'una escena de l'obra de Shakespeare, El mercader de Venècia, en què Shylock llança una lamentació. Podeu veure a YouTube algunes de les representacions d'aquest conegut monòleg clicant a l'enllaç: Al Pacino (cast.); Nest Garrido (cast.). Tot seguit trobareu al blog una antologia sonora de 20 monòlegs representatius dels que heu escrit, i, finalment, hi ha la rúbrica amb la qual analitzarem els vostres textos creatius.


El monòleg de Shylock, que ens ha servit de model, és una de les intervencions més cèlebres de tot el repertori shakespearià i un discurs d’autodefensa que ha estat adaptat i tunejat múltiples vegades al llarg dels segles.
SHYLOCK: [Antonio] m’ha deshonrat, m’ha fet perdre mig milió de ducats, s’ha rigut de les meves pèrdues, s’ha burlat dels meus guanys, ha menyspreat el meu poble, m’ha desbaratat els negocis, m’ha refredat els amics i m’ha inflamat els enemics... i ¿per quina raó? Doncs perquè sóc jueu. ¿No té ulls un jueu? ¿No té mans, òrgans, dimensions, sentits, afectes i passions, un jueu? ¿No es nodreix dels mateixos aliments, no el fereixen les mateixes armes, no està exposat a les mateixes malalties, no es cura amb els mateixos remeis, no es refreda i s’escalfa amb el mateix hivern i amb el mateix estiu que un cristià?... Si ens punxeu, ¿no sagnem? Si ens feu pessigolles, ¿no riem? Si ens enverineu, ¿no ens morim? I, si ens tracteu injustament, ¿no hem de venjar-nos?... Si en la resta som iguals, també en això ens hem d’assemblar. Si un jueu ofèn un cristià, ¿quina és la seva caritat? La venjança. Si un cristià ofèn un jueu, ¿quina serà la seva tolerància, segons l’exemple cristià?... Doncs serà la venjança!
William Shakespeare, “El mercader de Venècia”
- - - - - - -
------------
>>Procedència de la citació textual de dalt: Fragments de teatre (Google Drive compartit)