divendres, 20 de novembre de 2015

Pronoms i funcions sintàctiques

En la primera avaluació hem revisat totes les formes dels pronoms valencians i les seues funcions sintàctiques. Com que tenim prompte l'examen i haurem de continuar practicant en les avaluacions pròximes, us deixem ací una fitxa que replega els usos bàsics dels pronoms, vàlida només per a aquest curs de 2n.