diumenge, 25 d’abril del 2021

Guió per al comentari d'un poema

 

Aquest esquema el trobareu més extensament explicat al quadernet de poesia que teniu, i exemplificat amb el comentari final del poema de Granell "No hi ha llum...". El comentari d'un poema haurà de seguir uns punts concrets. 

  1. Anàlisi de la mètrica i de la rima, si n'hi ha. Podeu parlar dels accents principals dels versos o de les pauses.
  2. Explicació del tema. El títol sol donar pistes i ens ajuda a trobar-lo encara que no presente el tema.
  3. Estructura temàtica: Explicar si és lineal (estrofes que parlen del mateix tema i no hi ha un procés o seqüència temporal); estructura il·lativa (les estrofes tenen un fil conductor que les fa dependre de l'anterior); estructura emmarcada o circular (el poema acaba com comença, siguen o no literals les paraules)
  4. Clímax poemàtic: Si el tema i la conclusió es coneixen des del principi del poema es diu que té un efecte anticlimàtic; si les reflexions del poema condueixen a un detonant final, a una sorpresa, o a desvetlar-nos el tema, es diu que té un efecte climàtic.
  5. En les veus del poeta o punt de vista cal dir si apareix en 1a, 2a persona o només usa la 3a. Aquest punt amplia'l amb el quadernet.
  6. El dinamisme expressiu, a grans trets, és la sensació que et provoca un poema ràpid o lent, positiu o negatiu. Els mecanismes s'expliquen al quadernet.
  7. La tonalitat sentimental és un apartat a comentar que es basa en les relacions temàtiques entre les paraules. Podem agrupar el lèxic del poema en diversos temes i decidir si són temes alegres, tristos, positius, negatius, temes de la natura, de les relacions humanes, etc.
  8. Descripció de dos o tres de les figures retòriques presents al poema.
- - - - - - - - - - 
1r exercici de comentari d'un poema breu segons les pautes (descarrega): "La tendresa"
2n exercici de comentari d'un poema breu segons les pautes (descarrega): "Amistat"
- - - - - - - - - -