Dictats i comprensió lectora: nivell elemental

1.Enllaç amb 20 dictats de la Universitat Politècnica de València per al nivell elemental, constituïts per

Núm. DICTAT
TÍTOL DEL DICTAT
LECTURA SEGUIDA
LECTURA PAUSADA
TRANSCRIPCIÓ DE LA LECTURA

Clica: http://www.upv.es/cav/dictats_elemental.htm


2.Enllaç amb 14 textos escrits i en àudio perquè el professor puga fer dictats llargs a classe, audicions de la pronúncia, i amb preguntes de comprensió lectora autocorrectives. JQCV, Nivell Elemental.

Clica: http://www.cece.gva.es/polin/docs/jqcv_docs/lectures/l01_any.html